Styrelsen

Roger Holmberg, ordförande, roger.holmberg@kalmar.se, 070-5855276

Marie Simonsson, vice ordförande, marie.simonsson@kalmar.se, 073-3324060

Mattias Adolfson, kassör, mattias.adolfson@kalmar.se, 070-2096926

Michael Ländin, informationsansvarig, michael@fl-net.se, 070-5944510

Veronica Selén Eriksson, studieledare, veronica.s@telia.com, 070-3856608

Gunnar Nilsson, facklig ledare, gunnar.i.nilsson@telia.com, 070-5854235

Lasse Johansson, ledamot, lasse.johansson@kalmar.se

Anna Hedh, ledamot, anna.euparlamentariker@gmail.com

Anna Johansson, ledamot, trixx@live.se

Nasim Malik, ersättare, nasim.malik@kalmar.se, 070-3081477

Annika Brundin, ersättare, ankasyster@telia.com

Alexander Högberg, ersättare, alexander.hogberg96@gmail.com

——————————-
Lena Hallengren, adjungerad riksdagsledamot

Anders Henriksson, adjungerat regionråd

Johan Persson, adjungerat kommunalråd

Dzernita Abaza, adjungerat kommunalråd

Ellen Persson, adjungerad för SSU

Sven-Evert Arvidsson, adjungerad ledare för Seniorerna

Göran Wiegert, adjungerad kyrkopolitisk ledare
——————————-
Revisorer
Jan Bengtsson
Doris Johansson

Verkställande utskott
Roger Holmberg
Marie Simonsson
Michael Ländin
Mattias Adolfson

facebook Twitter Email