Styrelsen

Roger Holmberg, ordförande, [email protected], 070-5855276

Marie Simonsson, vice ordförande, [email protected], 073-3324060

Mattias Adolfson, kassör, [email protected], 070-2096926

Michael Ländin, medieansvarig, [email protected], 070-5944510

Veronica Selén Eriksson, facklig ledare, [email protected],

Lasse Johansson, internationell ledare , [email protected]

Anna Johansson, studieansvarig, [email protected]

Daniel Abrahamsson, medlemsansvarig, [email protected]

Anna Thore, Arbetsmiljöansvarig, [email protected]

Nasim Malik, ersättare, [email protected],

——————————-
Lena Hallengren, adjungerad riksdagsledamot

Anders Henriksson, adjungerad gruppledare SKR

Johan Persson, adjungerat kommunalråd

Dzernita Abaza, adjungerat kommunalråd

Viggo Kaliff, adjungerad för SSU

Sven-Evert Arvidsson, adjungerad ledare för Seniorerna

——————————-
Revisorer
Leif Sverkersson

Doris Johansson

Pernilla Andersson

Solvig Holmer

Emma Ahlin

Richard Berkeby

Verkställande utskott
Roger Holmberg

Marie Simonsson

Michael Ländin

Mattias Adolfson

facebook Twitter Email