Veckans s-politiker: Marianne ”Maia” Dahlberg

Jag heter Marianne ”Maia” Dahlberg och bor i Lindölund.
Min familj består av två utflugna barn, Jesper 28, Elin 25, Sambo Mats, bonusMatilda 19. Dansk-Svenska Gårdshunden Embla
Mina politiska uppdrag är bland annat Ordförande i Kultur och Fritidsnämnden, ledamot i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Destination Kalmar samt i Regionförbundets styrelse.
De tre lokala frågor som jag brinner mest för är Stöd till föreningslivet. Ungdomsfrågor. Integration.
I Sverige tycker jag de viktigaste frågorna just nu är Integration. Minska samhällsklyftorna genom en välfärdsinriktad fördelningspolitik. Alla demokratifrågor, främst motverka rasism och alla former av extremism.
Min personliga politiska paroll är ”Stärk föreningslivet – det är demokratins hjärta!”
Jag tror på alla människors lika och unika värde samt att en värld utan förtryck är möjlig.
Därför brinner jag för alla former av demokratiarbete. Solidaritet växer i starka folkrörelser och föreningsliv och när vi förstår och bejakar att våra olikheter berikar, stärker vi demokratin på alla plan.
Jag tror också att kulturen spelar en viktig roll för ett öppet och demokratiskt samhälle.
Politiken måste därför tillhandahålla en hållbar infrastruktur för kulturlivet, så både det oväntade och obekväma kan få ta plats vid sidan om det sköna, glädjegivande och meningsskapande.
Kreativa och inkluderande offentliga mötesplatser, som bibliotek och kulturhus men också idrottsanläggningar är viktiga för att synliggöra och stärka individens deltagande i samhällsbyggandet.
Dialog och bildning är viktiga hörnstenar för att utveckla våra politiska processer och genom folkbildning och föreningsliv får människor kunskap och mod att skapa förändring både i vardagen och i samhället.
Jag vill bidra till att göra Kalmar till en generös och nyfiken Kultur och Fritidsstad!

facebook Twitter Email