Veckans s-politiker: Lena Hallengren

Jag heter Lena Hallengren och bor i Uppväxt i Oxhagen, bor nu på Malmen.

Jag är gift med Jonas och vi har två barn. Klara och Olle. Sen får jag ju inte glömma vår gosiga kanin Skuttan.

Jag har det stora förtroendet att representera Kalmar och Kalmar län i riksdagen. Under denna mandatperioden har jag varit ordförande i utbildningsutskottet. Men jag har hunnit med att jobba med klimatpolitik, vara ordförande i trafikutskottet och vice ordförande. Sedan nästan en månad tillbaka är jag nu barn- äldre och jämställdhetsminister.

Jag är övertygad om att en bra skola och en bra utbildning är helt avgörande för barn och ungas framtid, så det är viktigt att satsa på bra skolor. Skolan ska vara jämlik, där ska duktiga lärare arbeta och där ska trygghet och studiero råda.

Att bli gammal i Kalmar ska vara något man ser fram emot. Många är aktiva långt upp i åren och vill bo kvar hemma och få det stöd som krävs. Men när man vill ha den trygghet som ett äldreboende innebär ska den möjligheten kännas självklar.

Egentligen är det omöjligt att bara nämna tre frågor, lokalpolitik är så viktigt. Men att satsa i hela kommunen så att man kan bo och leva i alla dess delar tycker jag är helt avgörande..

I Sverige tycker jag de viktigaste frågorna just nu är Den nationella politiken har stora utmaningar. Jag tänker på integrationen, på att vi har stor lärarbrist och en skola som behöver bli mer jämlik, på den otrygghet som människor upplever, på att folkbildningen och civilsamhället behövs, på ojämställdheten. Min personliga politiska paroll är ”Demokratin måste erövras varje dag. Politik är att vilja. Kunskapsjakt före vinstjakt. ”

Jag vill gärna visa att jag är “som folk är mest”, tar gärna personlig kontakt med väljare som har synpunkter och säger allt som oftast vad jag tycker. Hoppas på så sätt kunna bidra till att minska politikerföraktet och istället få fler att förstå hur viktigt, intressant och roligt det är med politik.

facebook Twitter Email