Veckans s-politiker: Christer Andersson

Jag heter och bor i Lindsdal.
Jag är änkeman. Mina politiska uppdrag är bland annat ersättare i landstinget och omsorgsnämnden.
De tre frågor som jag brinner mest för är rättvisa, jämlikhet och bostad till alla.

facebook Twitter Email