Veckans s-politiker: Christer Andersson

Jag heter och bor i Lindsdal.
Jag är änkeman. Mina politiska uppdrag är bland annat ersättare i landstinget och omsorgsnämnden.
De tre frågor som jag brinner mest för är rättvisa, jämlikhet och bostad till alla.

30 4    Se hela på Facebook
39 2    Se hela på Facebook

Händer på Twitter

facebook Twitter Email