Veckans s-politiker: Åsa Lennartsdotter

Jag heter Åsa Lennartsdotter och bor med sambo i Ljungbyholm.
Mina politiska uppdrag är bland annat styrelsemedlem i S-föreningen Ljungbyholm, ersättare i Södermöre kommundelsnämnd.

De tre lokala frågor som jag brinner mest för är bra bostäder med rimliga hyror, trygghet i ditt bostadsområde, bra kommunikationer, snarast få en bensinmack i närheten av Ljungbyholm.

I Sverige tycker jag de viktigaste frågorna just nu är att minska löneklyftan mellan män och kvinnor, bra jobb till alla, satsa mer på ungdomarna, försöka minska arbetslösheten, inte höja pensionsåldern.

Min personliga politiska paroll är ”Alla människor är lika mycket värda oavsett hudfärg, religion, kön, utbildning, lön.”Rättvis, står för mina åsikter, har stor
människosyn.

facebook Twitter Email