Kalmar fortsatt framåt!

Besök vår Facebook! Gå med i Socialdemokraterna! Lägg till SSU:s snapchat

Kalmar fortsatt framåt!

Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 dagar sedan
Regionens budget

Tio satsningar:
1. Fast läkarkontakt - 15 miljoner kronor.

2. Psykiatrisk akutbil - 500 000 kronor.

3. Mobila team och hembesök - 3 miljoner kronor.

4. Riktade hälsosamtal -3 miljoner kronor.

5. Stärkt tillgänglighet, Barn- och ungdomspsykiatrin - 3 miljoner kronor.

6. Satsning på sjukvårdspersonal som arbetar med dygnetrunt-tjänster - 10 miljoner kronor.

7. Regional plan för färdtjänst och riksfärdtjänst - 1,5 miljoner kronor.

8. Långsiktig struktur för regional utveckling - 3 miljoner kronor.

9. Satsning på digital infrastruktur - 7 miljoner kronor.

10. Införande digitalt stöd i hälso- och sjukvården för mobilt arbetssätt - 5 miljoner kronor.

http://www.barometern.se/kalmar/skattehojning-ska-lyfta-sjukvarden/
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar6 dagar sedan
Ställningstagande från Socialdemokraterna i Kalmar mot Turkiets aggression mot kurder

SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR UPPMANAR KALMARBORNA ATT AVSTÅ FRÅN ATT BESÖKA TURKIET TILLS TURKIETS OACCEPTABLA ANGREPP PÅ KURDER UPPHÖR

Situationen för det stolta kurdiska folket är sedan länge svår. Uppdelat mellan ett antal auktoritära diktaturer saknar Kurdistan såväl självbestämmande som trygghet och säkerhet. Situationen, där Kurdistan utgör delar av andra legitimt självständiga suveräna stater, gör också att kurdernas situation ofta hamnar i skymundan.

Kurderna har självklart samma rätt till trygghet och säkerhet som alla oss andra, och det långsiktiga målet måste vara självbestämmande eller självständighet, i överenskommelse med övriga berörda, på ett sätt som kurderna känner sig nöjda med.

Denna kurdiska rätt till trygghet och säkerhet gäller förstås ovillkorligt. Efter det enorma ansvar som kurder tagit i kampen mot IS, blir det särskilt provocerande att denna rätt nu akut hotas av Turkiets oacceptabla militära offensiv mot främst kurder i området Rojava i Syrien. Detta måste ovillkorligen stoppas!

Vi verkar i kommunpolitiken i Kalmar och Sverige är starkt beroende av att agera enat tillsammans med EU. Regeringen har agerat, bl.a. genom att kalla till sig den turkiska ambassadören, samt verka för vapenembargo mot Turkiet. Vi har fullt förtroende för att regeringen ser allvaret i situationen och agerar därefter.

Många kurder är svenskar och lever här i Sverige samtidigt som släkt och vänner lever under livsfara på grund av Turkiets offensiv och förtryck. Inte minst här i Kalmar har vi en stor och välintegrerad grupp med kurdisk bakgrund. Det är våra vänner, grannar och arbetskamrater som lever med denna skräck!

Vi måste alla utifrån våra egna möjligheter ta ett moraliskt ansvar. För oss som Kalmarbor och socialdemokrater i Kalmar är det viktigt att vara tydliga med att Turkiet måste upphöra med förföljelsen av kurder.

Socialdemokraterna i Kalmar uppmanar nu partiets representanter att som privatpersoner inte överväga att besöka Turkiet förrän det akuta hotet mot kurderna är avvärjt och en påtaglig förbättring av den turkiska politiken kan skönjas. Vi är många som har mycket goda erfarenheter av att turista i Turkiet och gör det gärna igen i framtiden. För att det ska bli aktuellt krävs det dock att Turkiet uppfyller grundläggande internationella åtaganden, formella såväl som moraliska, och att Turkiet respekterar mänskliga rättigheter.

Vi uppmanar socialdemokrater i övriga Sverige, liksom företrädare för andra partier, att också göra detta ställningstagande.

Vi är alla som individer ansvariga för vår moral och våra livsval. Socialdemokraterna i Kalmar uppmuntrar Kalmarborna att tills vidare göra gemensam sak med oss, att överväga att turista i andra resmål än Turkiet.

Våra kurdiska vänner, grannar och arbetskamrater förtjänar att vi visar dem denna sympati i en för dem oerhört prövande tid!

Socialdemokraterna i Kalmar,

Roger Holmberg, ordförande
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar7 dagar sedan
Vår egen Anders Henriksson 🌹🌹🌹 föreslås bli gruppledare och andre vice ordförande i SKL. Grattis!

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/henriksson-foreslas-ga-till-skl/
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 veckor sedan
Möte med Socialdemokraterna i Kalmar🌹🌹🌹Johan Person berättar om arbetet med kommunens kommande budget och utmaningarna vi står inför 💶🔧🤔

S-bloggar i Kalmar

facebook Twitter Email