Kalmar fortsatt framåt!

Besök vår Facebook! Gå med i Socialdemokraterna! Lägg till SSU:s snapchat

Kalmar fortsatt framåt!

Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar4 veckor sedan
Så här positivt lät det i fullmäktige i måndags, i samband med beslutet om att teckna avtal med Kriminalvården om en ny anstalt i Halltorp och ett nytt häkte. En satsning som ger 400 långsiktiga statliga jobb i kommunen. Hårt arbete under mycket lång tid, som till slut bär frukt! 🌹🌹🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar1 månad sedan
I januari genomför vi en digital (Zoom) steg ett-utbildning för våra medlemmar. Visst ser den intressant ut?! 💥

Är du sugen på att gå vår steg ett-utbildning? Är du inte redan medlem? Inga problem! Teckna medlemskap här: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

Sen är du direkt efter mer än välkommen att anmäla dig till utbildningen!! 🌹🌹🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar1 månad sedan
För en stund sedan presenterades en överenskommelse om ett nytt omfattande Kommunalt coronastödpaket till näringsliv och människor i Kalmar kommun, till ett värde av drygt 11 miljoner kronor. De formella besluten tas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under de kommande dagarna.

Fler åtgärder presenteras sannolikt inom kort.

Hela Kalmar kommun ska fortsatt framåt, hela tiden. Tillsammans tar vi oss igenom det här! 🌹🌹🌹
----------------------------

KALMAR SKA HA GJORT ALLT SOM STÅTT I VÅR MAKT FÖR ATT MOTVERKA PANDEMIN OCH DESS EFFEKTER!

Näringsliv och människor i Kalmar är fortsatt hårt drabbade av effekterna av pandemin. Regering och riksdag har sjösatt flera åtgärder för att mildra krisen och Kalmar kommun har kompletterat med ytterligare åtgärder för att mildra antalet varsel och konkurser. Bland annat presentkort i Handelsstaden Kalmar till alla anställda, subvention av take away-luncher för gymnasieelever, anstånd med betalningar, slopad avgift för markupplåtelse för uteserveringar (april-aug), och delvis avgiftsfri parkering under tre månader.

Före sommaren genomfördes insatser för näringen, och annat attraktivitetshöjande, för ca 12 miljoner kronor. Efter sommaren har åtgärder och satsningar fortsatt till ett värde av ca 20 miljoner kronor. Dessutom har föreningslivet stöttats med ca 12 miljoner kronor.

Nu går utvecklingen av pandemin åter åt fel håll. Kalmar kommun vill därför genomföra ytterligare åtgärder för att stödja Kalmars näringsliv i den tuffa situation som råder inom vissa branscher.

Kommunfullmäktiges gruppledare har enats om följande överenskommelse, som beslutas i kommunstyrelse och fullmäktige i december, till en kostnad av drygt11 miljoner kronor

1. Kommunen reducerar timtaxan som den årliga avgiften för livsmedelskontroll baseras på för år 2021 med 50 % och avgiften faktureras först andra halvåret 2021.

2. Kommunen återbetalar avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen som betalats under 2020. För år 2021 reduceras avgiften med 50 % och faktureras först andra halvåret 2021.

3. Kommunen avstår att fakturera avgifter för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel, försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare under 2020. Avgiften för år 2021 reduceras med 50 % och faktureras andra halvåret 2021.

4. Alla anställda i Kalmar kommuns förvaltningar och bolag får en julklapp i form av en värdecheck på 450 kronor som gäller take away på Kalmars restauranger.

5. I våras gav kommunen samtliga anställda en jubileumsgåva i form av ett presentkort i Handelsstaden Kalmar, på 300 kr. I år har Skatteverket beslutat om en tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda på maximalt 1.000 kronor, det gäller utöver möjligheten att ge en julklapp. Kalmar kommun kommer ge en gåva på 500 kronor till alla anställda. I större delen av kommunkoncernen kommer denna gåva vara ett presentkort i Handelsstaden Kalmar.

6. Kommunen återinför avgiftsfri parkering i tre timmar i det gula parkeringssystemet fram till och med 31 mars 2021.

7. Kalmar City är ett icke vinstdrivande företag, samfinansierat av näringslivet, fastighetsägarna och kommunen. Kommunen skjuter till 300.000 kr extra för att säkra verksamheten och öka möjligheterna att genomföra åtgärder som mildrar effekterna av pandemin.

8. Restauranger och caféer har möjlighet att förlänga perioden för sin uteservering fram till 30 juni 2021 utan avgift.

9. Kalmar kommun ser positivt på möjligheterna till utökad försäljning utanför butiker utan att butikerna behöver betala avgift till kommunen. Tillstånd måste fortfarande sökas och ges av polisen. Kommunen kommer att vara behjälplig om hjälp behövs med ansökan till Polisen.

10. I våras subventionerade kommunen take away-luncher till gymnasieeleverna. Totalt ca 5 miljoner kronor. När nu delar av gymnasieutbildningarna återigen sker på distans har kommunen fattat beslut om att fram till jullovet medfinansiera med 26 kronor per lunch så att bidraget tillsammans med gymnasieförbundets bidrag på 49 kr blir 75 kronor per lunch. Om fjärrundervisningen fortsätter under 2021 kommer Kalmar kommun fortsätta med sin del av finansieringen av elevluncherna.

11. Kommunen kommer Inleda en diskussion med handelsstaden Kalmar och andra intressenter för att kunna distribuera varor till kunder i riskgrupper på ett säkert sätt. Vi avsätter 250.000 kr för detta under första kvartalet 2021.

12. Kommunen tar kostnaden för att bygga upp en Convention Bureau, CVB. En CVB är en funktion som strategiskt arbetar med destinationsutveckling genom möten i nära samarbete med andra aktörer. Tanken är att stödja personer och organisationer att våga och vilja, ansöka om och värva möten till kommunen. Verksamheten organiseras i Destination Kalmar AB och samfinansieras från 2022 med näringen.

13. Torghandelsplatserna blir avgiftsfria under perioden 1 januari till och med 30 juni 2021.

14. På denna sida finns all information om alla övriga regionala och nationella pandemistödinsatser till företag och kultur. Här finns även kontaktuppgifter till jourhavande företagslotsar som kan ge kostnadsfri rådgivning och handledning:
https://regionkalmar.se/kontakta-oss/kontakta-sjukvarden/coronaviruset/stod-till-foretag-och-kultur/

15. Kommunstyrelsen uppmuntrar förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och att ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet, för regler och rutiner fastställda av Kalmar kommun.

16. Effekterna av pandemin påverkar näringslivet på olika sätt. Många verksamheter har det svårt men det finns även verksamheter som går bättre med anledning av pandemin. Vi uppmanar de delar av näringslivet som gynnas av pandemin att följa kommunens exempel och försöka gynna det lokala näringslivet. Presentkort till anställda i Handelsstaden Kalmar och take away-luncher som gåvor är två exempel.

17. Många av de åtgärder som behövs för att gynna det lokala näringslivet såsom take away, hemkörning m.m. är nya företeelser för många av oss. Det är därför viktigt att både kommunen och näringen gör allt vi kan för att nå ut och informera om dessa möjligheter. Informationen måste vara tydlig och lättillgänglig så att möjligheterna nyttjas och vi hindrar smittspridningen så långt det bara går samtidigt som näringen gynnas. Som privatpersoner kan vi bidra genom att nyttja dessa möjligheter och handla lokalt.

Plus fortsatt hårt arbete för att möta samhällsutmaningar inom området sociala hållbarhet; arbetslöshet, våld i nära relationer, psykisk ohälsa, missbruk, ekonomisk utsatthet, brottslighet. Fler åtgärder kommer inom kort även inom dessa områden!
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 månader sedan
Idag har vi haft kommunpolitikens julafton och beslutat om kommunens budget. Detta vid ett helt digitalt kommunfullmäktige som fungerade utmärkt. Ett styrkebesked av demokratin, och en mycket offensiv budget. 🌹🌹🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 månader sedan
Omsorgsnämndens ordförande, Michael Ländin, har i dagens Barometern en upplyftande debattartikel om det viktiga och framgångsrika arbetet med äldreomsorgen i Kalmar kommun. Läs den gärna! 🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 månader sedan
Den här veckan är det temaveckan, "En vecka fri från våld". Ett viktigt initiativ som Socialdemokraterna i Kalmar vill bidra till att uppmärksamma. Bland annat med denna film. 🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar

S-bloggar i Kalmar

facebook Twitter Email