Kalmar fortsatt framåt!

Besök vår Facebook! Gå med i Socialdemokraterna! Lägg till SSU:s snapchat

Kalmar fortsatt framåt!

Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar1 månad sedan
Idag finns vi på plats vid Eid-firandet i Norrliden. Ett väldigt trevligt arrangemang och fint initiativ. 🌹👍
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar1 månad sedan
Nya glädjande arbetslöshetssiffror!

Idag kom färska arbetslöshetssiffror. Utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll. I stort sett på varje jämförelsepunkt går utvecklingen i Kalmar bättre än rikssnittet och jämfört med våra jämförelsekommuner.

Kommunalrådet Dzenita Abaza kommenterar dagens fina siffror:

– Mycket glädjande med den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i Kalmar, trots ett osäkert världsläge. Kalmar kommun fortsätter att klara målet att vara topp tre bland riket och våra jämförelsekommuner, avseende den totala arbetslösheten. Junisiffrorna visar att arbetslösheten i Kalmar sjunkit med 0,4 procentenheter, och ligger nu på 5,6 % jämfört med riket som ligger på 6,6 %. Även om man tittar på till exempel arbetslösheten bland unga och bland utrikesfödda så sjunker arbetslösheten i Kalmar påtagligt, och den sjunker klart snabbare än i riket och i våra jämförelsekommuner. Att ha ett arbete att gå till är grunden för människors trygghet och för att finnas med i en gemenskap och att känna sig behövd. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla och förbättra Kalmar.
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar1 månad sedan
Idag skriver majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden på Barometern Debatt.

Peter Akinder, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, säger:

"– Vi vill att det byggs för alla och i hela kommunen. Det behöver fortsatt byggas i genomsnitt 500 bostäder om året."

https://www.barometern.se/debatt/vi-vill-att-det-byggs-for-alla-och-i-hela-kommunen-42b90826/
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar1 månad sedan
Kom gärna och träffa oss under Kalmar Marknad! Vi står på Kaggensgatan, strax intill Kvastenhörnan. Tillsammans tar vi Kalmar fortsatt framåt! 🌹🌹🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar1 månad sedan
Full fart framåt! Idag har vi haft dubbla torgmöten. Dels i Smedby, dels vid centralstationen. En massa fina samtal och glada miner! 🌹🌹🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 månader sedan
Idag skriver vi tillsammans med våra samarbetspartier i majoriteten i Kalmar kommun - Centerpartiet och Vänsterpartiet - på Barometern Debatt, med flera viktiga besked. 🌹

Dela gärna! 🌹
-------------------------------------
KALMARLÖFTET

Hur Kalmar kommun ska styras under de kommande fyra åren är i grunden en fråga för medborgarna. Väljarnas uttryckta vilja om åt vilket håll som kommunen bör utvecklas ska i demokratisk ordning respekteras.

Våra tre partier går till val som enskilda partier. Vi har emellertid bestämt oss för att söka förtroende från väljarna i Kalmar för att fortsätta det framgångsrika samarbete som vi redan har. Det är vår övertygelse att den stabilitet och de framgångar som det nuvarande samarbetet innebär är det bästa för Kalmar även fortsättningsvis.

Vi konstaterar att Kalmaralliansen vägrar ge klara besked vad gäller Sverigedemokraternas eventuella inflytande över politiken de kommande fyra åren och kan därför bara utgå ifrån att de tänker samarbeta om möjlighet ges. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill vara tydliga med att vi aldrig kommer att medverka till något liknande.

Det innebär inget avståndstagande mot något partis väljare eller deras röster. Det innebär snarare en tydlig deklaration inför de väljare som överväger att ge något av våra partier sitt förtroende i valet till kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna är inte vilket parti som helst. Det är ett högerextremt parti med värderingar och en människosyn som vi aldrig kan ställa upp på. Det är ett parti med företrädare som gång efter annan avslöjas med att ha uttalat sig rasistiskt eller främlingsfientligt.

Spåren i de kommuner där Sverigedemokraterna har getts inflytande förskräcker och vi har ingen anledning att tro att det skulle bli bättre här. Sverigedemokraterna i Kalmar är ett enkelspårigt parti och vi ifrågasätter deras förmåga att klara av den bredd av frågor kommunalt styre innebär.

Det är viktigt att ta ansvar för det valresultat som kommer. Samarbete och samtal är viktigt. Men i fråga om Sverigedemokraterna drar vi en skarp gräns. För oss betyder alltså denna deklaration att vi inte kommer att regera Kalmar genom samarbete med SD. Inte heller kommer vi att ge något parlamentariskt stöd till andra partier som regerar eller har tänkt sig regera med stöd av eller i samarbete med detta parti.

Hellre än att kompromissa med grundläggande och anständiga värderingar går vi i opposition. Det vore önskvärt om fler av kommunfullmäktiges partier uttalar detta.

Johan Persson (S)
Erik Ciardi (C)
Liselotte Ross (V)

S-bloggar i Kalmar

facebook Twitter Email